நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Sunday, September 28, 2014

பாக்கியமான நாள்

ராதேக்ருஷ்ணா …

நம் வாழ்வை பகவானுக்காக அர்ப்பணித்து, அவருக்கு ஆனந்தமாக கைங்கர்யம் செய்யும் பாக்கியமான நாள் உதயமானது. இன்றைய தினத்தை, சீதாமாதாவுக்காக, தன்னுடைய வயதான காலத்திலும் சளைக்காமல் இராவணனுடன் போராடி, உயிரை விட்ட கழுகரசனான ஜடாயுவுக்கு சமர்ப்பிப்போம்.
தன்னுடைய தந்தை தசரதரின் தோழனான ஜடாயுவை தன் பெரியப்பாவாக ஏற்று, ராமனே அந்திம காரியங்கள் செய்து, மோக்ஷம் தந்தார்.
ஹே ஜடாயு மஹாராஜா...உம்மைப் போல் பகவானுக்கு கைங்கர்யம் செய்ய ஆசீர்வதியுங்கள்…


Radhekrishna. …

Jai Sri Sitha Ram...
A prospective day of doing service to Lord has begun. Let's dedicate this enthusiastic day to the Eagle King Jataayu.
Jataayu fought sincerely & fiercefully with demon king Ravana to rescue Sitha Matha.
King Jataayu took his last breath on Rama's lap & attained Moksha.
Hey Jataayu Maharaj. ..please bless us to serve the Lord…No comments:

Post a Comment