நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Tuesday, September 16, 2014

சுக ப்ரும்ம மஹரிஷிக்கு சமர்ப்பணம்

ராதேக்ருஷ்ணா ...
நம்மை நாம் உணரும் பொழுது விடிந்தது. பகவானை சுலபமாக,சுகமாக அடையும் வழியைக் காட்டும் நல்ல நாளும் வந்தது...
இன்றைய தினம் சுகமாயிருக்க வேதவ்யாசரின் மகனான,
ராஜா பரீக்ஷித்தின் குருவான,
ஜனகரின் சீடரான,
சுக ப்ரும்ம மஹரிஷிக்கு
சமர்ப்பணம் செய்வோம்...
பாகவதம் சொல்லாய் இளங்கிளியே...

Radhekrishna. ..
The day of realisation & rejuvenation has just started. To utilize the day happily, let's live with Sri Sukha Brahma Maharishi. 
Son of Sri VedhaVyasa;
Disciple of King Janaka;
Guru to King Pareekshith.
Jai Ho....
Hey Shuka Dheva...
please tell us Srimadh Bhaagawatham. …
No comments:

Post a Comment