நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Sunday, September 21, 2014

Positive Day!

ராதேக்ருஷ்ணா ...
எது வந்தாலும் அஞ்சாத மனதோடு வாழ்ந்து ஜெயிக்கும் நாள் உதயமானது. பெற்ற தந்தையே படாதபாடு படுத்தினாலும், நாராயணன் மேல் வைத்த அசையாத நம்பிக்கையினால் எல்லாவற்றையும் ஜெயித்து, தூணில் நரசிம்மனைத் தரிசித்த, ப்ரஹ்லாதனுக்கு இன்றைய தினம் சமர்ப்பணம். ப்ரஹ்லாதா! உன் மனதை எமக்குத் தா...

Radhekrishna. ...
Jai Sri Prahladha. ...
A day of brave heart & unconditional faith has just begun. Let's dedicate this positive day to Prahladha. Though he was tortured by his own father, he never gave up his unconditional faith in Lord Narayana. For Prahladha's amazing faith Lord took Narasimma avathar in a pillar. Hey Prahladha Maharaj! Give your brave & positive heart to us...No comments:

Post a Comment