நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Monday, October 20, 2014

A day to chant

ராதேக்ருஷ்ணா ...
"க்ருஷ்ணா" என்னும் நாமத்தை விடாமல் ஜபித்து நிம்மதியாய் வாழும் நாள் வந்தது...
இந்த நாம ஜப நாளை பரத்வாஜ ரிஷிக்கும், அவர் மனைவி சுசீலாவுக்கும் பிறந்த கர்க மஹரிஷிக்கு சமர்ப்பணம் செய்வோம்...
நந்தகோபரின் குல புரோஹிதர் கர்க மகரிஷி...
பகவான் பிறந்த 4மாதங்களில் வசுதேவரின் ப்ரார்த்தனைக்கிணங்க, கோகுலம் வந்தார் கர்க மஹரிஷி....
அப்போது அவரை வரவேற்று உபசரித்து நந்தகோபரும் யசோதா மாதாவும் தங்கள் குழந்தைக்கும், ரோஹிணியின் குழந்தைக்கும் பெயர் வைக்க கர்க மஹரிஷியிடம் ப்ரார்த்தித்தனர்...
உடனே கர்க மஹரிஷியும் த்யானம் செய்து கண்களில் ஆனந்தக்கண்ணீர் வழிய, வசுதேவர் ரோஹிணி பெற்ற பிள்ளைக்கு "பலராமன்" என்றும், நந்தகோபர் யசோதா பிள்ளைக்கு "க்ருஷ்ணா" என்றும் பெயர் வைத்தார்...
பகவானுக்கு க்ருஷ்ணன் என்று பெயர் வைக்கும் பாக்கியம் பெற்ற மஹரிஷி கர்கரே....
அடியேன் எப்போதும் விடாமல் "க்ருஷ்ணா...க்ருஷ்ணா...க்ருஷ்ணா..." என்று ஜபித்துக்கொண்டேயிருக்க பூரணமாய் ஆசீர்வதியுங்கள்...
Radhekrishna. ...
A day to chant "Krishna" continuously has arrived. ...
Let's offer this Chanting day to Garga Maharishi, Son of Sage Bharathwaja & Smt . Suseela...
Garga Maharishi was the family priest if Sri Nandgagopa...
After Lord's birth, Sri Vasudeva requested Sri Garga Maharishi to go to Gokulam. ...
Sri Nandgagopa welcomed Sri Garga Maharishi with due respects..
Sri Nandgagopa & Smt Yashodha prayed Sri Garga Maharishi to name their son along with Sri Vasudeva & Smt Rohini's son....
Sri Garga Maharishi meditated & gave named the babies as "Balram" & "Krishna"...
Hey fortunate Garga Maharishi. ....please bless me whole heartedly to chant "Krishna" continuously forever...

No comments:

Post a Comment