நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Thursday, October 30, 2014

Serving day

Radhekrishna. …

Jai Sree Padhmanabha Swami. ...
A day to offer everything to the almighty & to live as His servant has come....
Let's offer this offering & serving day to Travancore King Sri Anizham ThirunaaL Marthanda Varma Maharaja..
In 1750AD on January 17th, Travancore King Sri Anizham ThirunaaL Marthanda Varma Maharaja came to Sri Ananthapadmanabha Swamy temple & offered his Sword & prayed thus: " Hey Shree Ananthapadhmanabha Swamy. ..from now onwards You are the king to this dynasty. Myself and my heirs will be your servants. This Travancore is your property & responsibility. " This incident is known as 'Thiruppadi dhaanam".
From that day onwards the Travancore royal family's title is 'Sree Padhmanabha dasa"....
Sree Padhmanabha Dasa Anizham ThirunaaL Marthanda Varma Maharaja. ..please bless me to be born in your royal family to become a Sree Padhmanabha Dasa in one janma….

ராதேக்ருஷ்ணா ...
பகவானுக்கு எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணித்து அவருடைய தாசனாக வாழும் நாள் வந்தது....
இந்த தாசனாகும் நாளை திருவனந்தபுரம் அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமியின் அற்புத பக்தரான, திருவிதாங்கூர் ராஜா அனிழம் திருநாள் மார்த்தாண்ட வர்மா மஹாராஜாவுக்கு சமர்ப்பிப்போம்...
கிபி 1750 ஜனவரி 17 அன்று திரு அனிழம் திருநாள் மார்த்தாண்ட வர்மா மஹாராஜா, திருவனந்தபுரம் அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி கோயிலில், ஒற்றைக்கல் மண்டபத்தில் தன்னுடைய உடைவாள், கேடயம் இவற்றை வைத்து " அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி....இன்று முதல் இந்த திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தின் ராஜா நீங்களே....நானும் என் வம்சத்தாரும் இனி என்றும் உன்னுடைய வேலைக்காரர்கள்...இந்த ராஜ்ஜியம் உம்முடைய சொத்து...இனி உங்கள் பொறுப்பு..." என்று ப்ரார்த்தனை செய்தார்...
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு "திருப்படிதானம்" என்று பெயர்....

அன்றிலிருந்து இன்று வரை திருவிதாங்கூர் ராஜ பரம்பரைக்கு "பத்மநாப தாசர்கள்" என்றே பட்டப் பெயர்....
அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமிக்கு எல்லாவற்றையும் தந்த பத்மநாப தாசர் அனிழம் திருநாள் மார்த்தாண்ட வர்மா மஹாராஜரே...
ஒரு முறை உங்கள் வம்சத்தில் பிறந்து பத்மநாப தாசனாக வாழ எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் செய்யுங்களேன்…


No comments:

Post a Comment