நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Sunday, October 26, 2014

சஹோதரி சுபத்ரா தேவிக்கு சமர்ப்பணம்

ராதேக்ருஷ்ணா ...
க்ருஷ்ணனை சஹோதரனாகவும் அனுபவிக்கும் நாள் வந்தது...

இந்த நாளை க்ருஷ்ணனின் ப்ரிய சஹோதரி சுபத்ரா தேவிக்கு சமர்ப்பணம் செய்வோம்....இன்று ப்ராத்ரு த்விதீயை (சகோதர த்விதீயை).சகோதரர்களுக்காக சகோதரிகள் ப்ரார்த்திக்கும் நாள்....
சுபத்ரா தேவி வசுதேவருக்கும், ரோஹினி தேவிக்கும் பிறந்தவர்...
சுபத்ரா தேவி அர்ஜுனனின் மனைவி, அபிமன்யுவின் தாயார்...
புரீ ஜகன்னாதன் க்ஷேத்திரத்தில், ஜகந்நாதனுக்கும், பலராமருக்கும் நடுவில் இருப்பது சுபத்ரா தேவியே...
ஹே சுபத்ரா தேவி...அடியேனும் க்ருஷ்ணனை சகோதரனாக அனுபவித்து, விளையாடி, உரிமையோடு திட்டி, சண்டை போட்டு, சமயத்தில் அவன் மடியில் தூங்கி, ஆனந்தமாக வாழ இன்று எனக்கு உரிமையோடு ஆசீர்வதியுங்கள்…
Radhekrishna. ...
A day to enjoy Krishna as our brother has come...

Let's offer this brotherhood day to Srimathi Subhadra Devi, Lord Krishna & Sri Balram's lovable sister. ...Today is Braathru Dwitheeyai .. (Brotherhood Dwitheeyai like Raksha Bandhan)
Subhadra devi was the daughter of Sri Vasudeva & Smt. Rohini devi....
Subhadra devi was wife of Arjun & mother of Abhimanyu...
In Puri Jagannath kshethra, Srimathi Subhadra Devi is in between Lord Jagannath & Sri Balarama...
Hey Srimathi Subhadra Devi. ...please bless me to enjoy Krishna as my brother to fight with Him, to pacify Him, to play with Him, to argue & diacuss with Him, to sleep with Him etc..


No comments:

Post a Comment