நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Wednesday, October 1, 2014

லக்ஷியத்தை அடையும் நாள்

ராதேக்ருஷ்ணா ...
விடாமுயற்சி செய்து லக்ஷியத்தை அடையும் நாள் உதயமானது.
இந்த நாளை விடாமுயற்சியினால், கங்கையை பூமிக்கு சிவபெருமானின் அருளோடு அழைத்துவந்த பகீரதன் ராஜாவுக்கு சமர்ப்பிப்போம்...
எத்தனை போராட்டங்கள் வந்தபோதும் தன் லக்ஷியத்திலிருந்து நழுவாதவர் பகீரதன்...
பகவான் ராமன் இந்த பகீரதன் வம்சத்தில் அவதரித்தவர்.
பகீரதனால் தான் இன்று நாம் கங்கையை அனுபவிக்கிறோம்.
தன்னுடைய மூதாதையரின் மேலிருந்த சாபத்தை மாற்றிக்காட்டினவர்....
ஹே பகீரத மஹாராஜா...உங்களைப்போல் மூதாதையருக்கு மரியாதை தரவும், விடாமுயற்சியே வாழ்வாகவும் வாழ எனக்கு ஆசிர்வாதம் செய்யுங்கள் ...

Radhekrishna. ...
A day for endless efforts is started. Let's offer this effective day to King Bhageeratha...
King Bhageeratha did nonstop penance to bring Ganges to earth.
Because of Bhageeratha's efforts Lord Shiva accepted to reduce the force of Ganga by receiving her in His Jada.
Bhageeratha was Lord Ram's ancestor.
King Bhageeratha's penance gave Moksha to his Ancestors...
Hey King Bhageeratha. ..
please bless me to respect my ancestors tradition & Dharma. ...
please give me the strength to put sincere endless efforts. ..No comments:

Post a Comment