நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Tuesday, October 7, 2014

A stunning day

ராதேக்ருஷ்ணா ...
தைரியமாக சனாதன தர்மத்தைக் கடைபிடித்து பகவானிடம் சரணாகதி செய்யும் நாள் வந்தது...
இன்றைய தினத்தை திருமலையப்பனின் கோயில் மணியின் அவதாரமான நம் வேதாந்த தேதிகருக்கு சமர்ப்பணம் செய்வோம்...
ஸ்வாமி இராமானுஜரே, குடும்பத்தில் இருந்துகொண்டு பக்தி செய்யும் முறையை உபதேசிக்க, வேதாந்த தேசிகராய் அவதரித்தார்...
வைராக்கிய சீலரான நிகமாந்த மஹாதேசிகர், ரங்கநாயகியின் செல்லப்பிள்ளை ...
ஒரு இரவில் ரங்கநாதரின் பாதுகையை 1000 ஸ்லோகங்களால் துதி செய்தார்...
தூப்புள் அக்ரஹாரத்தில் அவதரித்த வைஷ்ணவ விளொக்கொளியே... உம்முடைய பிறந்தநாளில்,,, உம்மிடம் என்னைத் தந்தேன்...
பகவான் இஷ்டப்படி என்னைத் திருத்திப்பணி கொண்டு,,, அடியேனைக் கரையேற்றவும்...

Radhekrishna...
A stunning day with a stubborn mind to follow our Hinduism has just begun...
Let's offer this brave day to Sri Vedhantha Dhesikar, who is the incarnation of Lord Srinivasan's divine Bell...
Swami Ramanuja Himself came as Sri Vedhantha Dhesikar to show the simple path of devotion...
Sri Vedhantha Dhesikar is Goddess Ranganayagi's favourite child...
In a night Sri Vedhantha Dhesikar wrote "Paadhuka Sahasram" praising Lord Ranganatha's Padhuka...
Sri Sri Vedhantha Dhesika Swamin...I'm giving myself to you as a Birthday gift...please rectify me as per Lord Krishna's wishes and rescue me….
No comments:

Post a Comment